Breaking News
Home > Global News > Romania > Parlamentul României ia atitudine faţă de situaţia românilor din Ucraina

Parlamentul României ia atitudine faţă de situaţia românilor din Ucraina

După ce Parlamentul Ucrainei a adoptat o legere care ar îngrădi drastic dreptul la învățământ în limba maternă a minorităților, Parlamentul României a adoptat astăzi o delcaraţie cu privire la situaţia minorităţii române din Ucraina.

Textul declaraţiei îl puteţi citi mai jos:

Pornind de la afirmarea voinţei comune de dezvoltare a relaţiilor de prietenie și cooperare dintre România ș1 Ucraina, astfel cum au fast stabilite prin Tratatul din 1997 cu privire Ia relaţiile de bună vecinătate și cooperare dintre România ș1 Ucraina, precum şi alte acorduri bilaterale în vigoare;

Evidenţiind celebrarea, în anul 2017, a 25 de ani de Ia stabilirea relaţiilor diplomatice şi deschiderea reciprocă de a menţine aceste relaţii, în continuare, pe un curs ascendent;

Subliniind sprijinul ferm și constant al României, în cadrul organizaţiilor internaţionale, pentru demersurile vizând apropierea de Uniunea Europeană (UE) şi respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale și independenţei Ucrainei;

Reamintind faptul că România a fast primul stat membru al Uniunii Europene care a ratificat Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Ucraina;

Luând în considerare rolul fundamental al Parlamentelor în dezvoltarea și consolidarea democraţiei, precum și în apărarea drepturilor și intereselor tuturor cetăţenilor din cele două țări, în special cele ale comunităţii româneşti din Ucraina şi respectiv cele ale minorităţii ucrainene din România;

Subliniind că minorităţile naţionale constituie o parte integrantă a societăţii din statul în care trăiesc și considerând că numai împreună, cetăţenii acestor state pot construi și consolida state puternice, în beneficiul tuturor cetăţenilor,

Parlamentul României

Urmăreşte cu îngrijorare şi maximă atenţie evoluţiile generate de recentă adoptare în Rada Supremă a Ucrainei a Legii Educaţiei 3419-D, care limitează drastic dreptul la educaţie în limba maternă pentru etnicii români din Ucraina, eveniment care a trezit o profundă preocupare şi îngrijorare în România;

Adresează un apel pentru soluţionarea cât mai grabnică a actualei situaţii, prin acţiune cu bună-credinţă, în spiritul cooperării, prin dialog inclusiv şi respectarea strictă a standardelor europene în materia protecţiei minorităţilor naţionale, a acordurilor multilaterale şi bilaterale relevante, la care Ucraina este parte.

Atrage aternția că protecţia, șa standarde europene, a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în particular a minorităţii române din Ucraina, care numără peste 400 de mii de persoane, este un fundament al construcţiei democratice în spiritul valorilor europene îmbrăţişate de poporul ucrainean, fără de care nu este posibil, între altele, avansul către obiectivul de aderare la UE, fixat de autorităţile ucrainene.

Solicită şi îşi exprimă încrederea că Rada Supremă va asigura, în cel mai scurt timp, un cadru legislativ care să garanteze protecţia drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din Ucraina, începând cu etnicii români din această ţară, acordând o atenţie deosebită celor lingvistice, care sä respecte prevederile convenţiilor internaţionale relevante, prioritar dispoziţiilor Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare şi ale Convenţiei cadru privind protecţia minorităţilor naţionale, cu asistenţa Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) și a Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE. În cadrul acestui proces, consultarea directă cu reprezentanţii autorizaţi ai minorităţilor naţionale în principal ai etnicilor români din Ucraina, apare drept oportună şi necesară;

Susţine necesitatea și solicită implicarea instituţiei prezidenţiale a Ucrainei în soluţionarea favorabilă a problemei prin retrimiterea la Rada Supremă a Legii Educaţiei, pentru reexaminare;

Solicită Preşedintelui şi Guvernului României să acţioneze ferm în plan bilateral şi în cadrul structurilor internaţionale relevante pentru asigurarea unei protecţii adecvate a identităţii Iingvistice, culturale şi religioase etnicilor români din Ucraina;

Hotărăşte formarea unei delegaţii din membri ai Parlamentului, care se vor deplasa în Ucraina, pentru a iniţia un dialog politic cu autorităţile ucrainene competenţe, în scopul soluţionării conform standardelor europene a situaţiei menţionate;

Parlamentul României reiterează susţinerea pentru parcursul european al Ucrainei și îşi exprimă convingerea că în acest proces vor fi respectate standardele internaţionale privind protecţia minorităţilor naţionale.

Check Also

Republica Moldova: Sesiune științifică dedicată Centenarului Marii Uniri

Academia de Științe a Moldovei și Academia Română organizează, marți, 27 martie 2018, cu începere de la ora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *